Dlaczego my?

Pracujemy wspólnie nad lepszą przyszłością - nasza misja i wizja

Nasza misja
.
Naszą misją jest zapewnienie małym i średnim firmom sektora medycznego elastycznej i szybkiej oferty refinansowania zobowiązań kontrahentów, w celu udrożnienia krwiobiegu finansowego rynku usług medycznych.

Nasza wizja.
 Chcemy być firmą pierwszego wyboru wspomagającą płynność finansową MSP z branży medycznej dzięki faktoringowi.

Dlaczego my?
 Naszym głównym celem jest finansowe wspieranie rynku medycznego. Zależy nam by finansowanie tego sektora odbywało się bez przeszkód. Dzięki temu, że pieniądze będą w wymaganym terminie, usługi medyczne będą oferowane w optymalnym czasie. Przełoży się to na zwiększenie ilości świadczonych usług medycznych w czasie.
 Zależy nam również na poprawie dostępu do sprzętu oraz środków ochronnych. W obecnej trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem COVID 19 naszym celem jest wspieranie medyków. Dlatego też systematycznie przekazujemy do szpitali sprzęt ochrony osobistej.

 Na polskim rynku nie ma firmy, która oferowałaby usługi faktoringowe dla przedsiębiorstw z sektora SME. Założyciele EndoFund łączą ze sobą doświadczenie biznesowe z bankowości, ubezpieczeń i rynku medycznego. Dzięki temu idealnemu połączeniu oferujemy usługi na najwyższym poziomie jakościowym i etycznym. Daje nam to zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

 EndoFund oferuje kompleksowe usługi finansowe dla firm z branży medycznej, borykających się z problemami i płynnością finansową. Nasze finansowanie pomaga poprawić płynność finansową firmy dzięki wcześniejszemu uregulowaniu bieżących faktur sprzedaży zaraz po ich wystawieniu lub spłacie zadłużenia wobec dostawców np. leasingu czy wynajmu maszyn lub urządzeń bez narażania się na  konsekwencje ze strony dostawcy towaru, urządzenia lub usługi.

 Jeśli szukasz doświadczonego i stabilnego partnera biznesowego skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną propozycję współpracy.


Nasz Zespół

Piotr Cioch
Prezes Zarządu

Twórca i założyciel całego przedsięwzięcia. Z wykształcenia finansista. Ukończył Rachunkowość i finanse na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

Od kilkunastu lat dodatkowo zarządza firmą Endolink dostarczającą specjalistyczny sprzęt medyczny dedykowany chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej i radiologii inwazyjnej do szpitali.

Specjalista kliniczny z zakresu implantacji stentgraftów do tętniaków aorty piersiowej i brzusznej szukający nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie usług finansowych i rachunkowości. Jego doświadczenie to idealne filary w budowie firmy finansującej rynek medyczny (faktoring medyczny).

Bartłomiej Świątkowski
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Endofund S.A. firmy branży faktoringowej i dyrektor sprzedaży Endolink z o.o. – spółki nominowanej do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2020/2021. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, studia University of Illinois Executive MBA, podyplomowe studia coachingu i mentoringu na Politechnice Łódzkiej. Autor fanpage’a „Od marzenia do sukcesu” zapraszającego do profesjonalnego rozwoju. Ponadto angażuje się w działalność programów wspierania rozwoju kompetencji i motywacji dla młodych managerów.

Specjalizuje się w rozwoju umiejętności managerskich, szczególnie tych związanych z ze zwiększeniem efektywności osobistej, wywieraniem wpływu, zarządzaniem zespołami, skuteczną komunikacją, negocjacjami, rozmową handlową, radzeniem sobie z obiekcjami klientów oraz motywowaniem i budowaniem zaangażowania pracowników.

Jego praca od zawsze opierała się na umiejętnościach zarządzania zespołem i wspierania podległych pracowników. Wieloletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu siecią sprzedaży, przywództwie i wsparciu procesami sprzedaży zdobywał w dużych korporacjach i czołowych firmach branży finansowo-ubezpieczeniowej – ING Banku Śląskim, GE Money Banku, Eurobanku i Grupie PZU.

Irek Mizera
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej EndoFund S.A. Dyrektor ds. sprzedaży i monitoringu umów strategicznych. Od początku odpowiada za kompleksową obsługę handlową kluczowych klientów. 

Dzięki doskonałym zdolnościom negocjacyjnym i umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie uczestniczy w realizacji strategii firmy. 
Specjalista z zakresu prawa celnego, wpisany na listę agentów celnych z dziewięcioletnim doświadczeniem w zakresie praktycznego stosowania podczas pracy w dużych firmach spedycyjnych przy obsłudze dużych firm jak np. Coca-cola, BSH, Hutchinson oraz ośmioletnim doświadczeniem marketingowym, które stanowią solidną podporę przy nowym przedsięwzięciu.

Katarzyna
Potargowicz-Cioch
Członek Rady Nadzorczej

Odpowiedzialna za zarządzanie, kontroling i strategię finansową przedsięwzięcia. Łączy działalność organizacyjną, decyzyjną i kontrolną umożliwiającą maksymalizację korzyści ekonomicznych dla firmy.

Nadzoruje całością procesów związanych z kontaktami ze strategicznymi kontrahentami zagranicznymi. Ukończyła Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim. 

Posiada doświadczenie we współpracy z takimi koncernami jak Masterfoods Polska, DuPoint, Endologix, Liftech Scientific, Lombard Medical, Stryker Neurovascular. Jej wiedza z zakresu finansów, księgowości i prawa podatkowego jest niezbędna w każdej płaszczyźnie pracy EndoFund S.A.

Katarzyna Sztombka
Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

Od kilku lat zarządza całościowym przepływem dokumentów w firmie, obejmującym procesy związane z postępowaniami przetargowymi, negocjacjami umów z placówkami medycznymi oraz partnerami biznesowymi. Jej zdolności analityczne i doświadczenie efektywnie wspomagają rozwój potencjału całego zespołu.

Nasz partner

Współpracujemy z Billecta Finance - wyspecjalizowaną spółką wchodzącą w skład obecnej na rynku polskim szwedzkiej grupy kapitałowej SAVELEND. 

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany finansowaniem swojego biznesu, chcesz zostać akcjonariuszem, lub chcesz zadać inne ważne pytanie - skontaktuj się z nami.