Dlaczego my?

Pracujemy wspólnie nad lepszą przyszłością - nasza misja i wizja

Nasza misja
.

  Naszą misją jest zapewnienie małym i średnim firmom sektora medycznego elastycznej i szybkiej oferty refinansowania zobowiązań kontrahentów, w celu udrożnienia krwiobiegu finansowego rynku usług medycznych.


Nasza wizja.
 Chcemy być firmą pierwszego wyboru wspomagającą płynność finansową MSP z branży medycznej dzięki faktoringowi.

Dlaczego my?
 Naszym głównym celem jest finansowe wspieranie rynku medycznego. Zależy nam by finansowanie tego sektora odbywało się bez przeszkód. Dzięki temu, że pieniądze będą w wymaganym terminie, usługi medyczne będą oferowane w optymalnym czasie. Przełoży się to na zwiększenie ilości świadczonych usług medycznych w czasie.
 Zależy nam również na poprawie dostępu do sprzętu oraz środków ochronnych. W obecnej trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem COVID 19 naszym celem jest wspieranie medyków. Dlatego też systematycznie przekazujemy do szpitali sprzęt ochrony osobistej.

 Na polskim rynku nie ma firmy, która oferowałaby usługi faktoringowe dla przedsiębiorstw z sektora SME. Założyciele EndoFund łączą ze sobą doświadczenie biznesowe z bankowości, ubezpieczeń i rynku medycznego. Dzięki temu idealnemu połączeniu oferujemy usługi na najwyższym poziomie jakościowym i etycznym. Daje nam to zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

 EndoFund oferuje kompleksowe usługi finansowe dla firm z branży medycznej, borykających się z problemami i płynnością finansową. Nasze finansowanie pomaga poprawić płynność finansową firmy dzięki wcześniejszemu uregulowaniu bieżących faktur sprzedaży zaraz po ich wystawieniu lub spłacie zadłużenia wobec dostawców np. leasingu czy wynajmu maszyn lub urządzeń bez narażania się na  konsekwencje ze strony dostawcy towaru, urządzenia lub usługi.

 Jeśli szukasz doświadczonego i stabilnego partnera biznesowego skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną propozycję współpracy.


Nasz Zespół

Piotr Cioch
Prezes Zarządu

Od kilkunastu lat zarządza firmą Endolink dostarczającą specjalistyczny sprzęt medyczny dedykowany chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej i radiologii inwazyjnej do szpitali. Specjalista kliniczny z zakresu implantacji stentgraftów do tętniaków aorty piersiowej i brzusznej szukający nowych, innowacyjnych rozwiązań. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie usług finansowych i rachunkowości. Jego doświadczenie to idealne filary w budowie firmy finansującej rynek medyczny

Bartłomiej Świątkowski
Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu sprzedażą w czołowych firmach branży finansowo-ubezpieczeniowej – ING Banku Śląskim, GE Money Banku, Eurobanku i Grupie PZU. Jego wiedza z otoczenia funkcjonowania dużych korporacji oraz wysokie umiejętności managerskie stanowią wsparcie budowy i dynamicznego rozwoju naszej firmy.

Irek Mizera
Członek Rady Nadzorczej

Od trzech lat odpowiada za kompleksową obsługę handlową kluczowych klientów w firmie Endolink. Dzięki doskonałym zdolnościom negocjacyjnym i umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie uczestniczy w realizacji strategii firmy. Jego ośmioletnie doświadczenie marketingowe oraz dziewięć lat pracy na stanowisku agenta celnego w dużych firmach spedycyjnych to solidna zaliczka przy nowym przedsięwzięciu.

Katarzyna
Potargowicz-Cioch
Członek Rady Nazdorczej

Od samego początku zajmuje się zarządzaniem zasobami finansowymi Endolink. Odpowiedzialna za działalność organizacyjną, decyzyjną i kontrolną umożliwiającą maksymalizację korzyści ekonomicznych firmy. Nadzoruje całością procesów związanych z kontaktami ze strategicznymi kontrahentami zagranicznymi. Jej wiedza z zakresu finansów, księgowości i prawa podatkowego jest niezbędna w każdym przypadku.

Katarzyna Sztombka
Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

Od kilku lat całościowo zarządza pracą biura Endolink. Skutecznie koordynuje działania związane z dokumentami postępowań przetargowych i umowami ze szpitalami. Jej umiejętności i doświadczenie analityczne efektywnie wspierają potencjał całego zespołu.

Nasz partner

Współpracujemy z Billecta Finance - wyspecjalizowaną spółką wchodzącą w skład obecnej na rynku polskim szwedzkiej grupy kapitałowej SAVELEND. 

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany finansowaniem swojego biznesu, chcesz zostać akcjonariuszem, lub chcesz zadać inne ważne pytanie - skontaktuj się z nami.