Zapewnia natychmiastową gotówkę.

 Najważniejszą zaletą faktoringu jest to, że zapewnia firmie natychmiastową gotówkę. Środki te powinny pomóc w poprawieniu przepływów pieniężnych i zapewnić środki na pokrycie wydatków. Zapewniają również stały dopływ kapitału obrotowego, co przekłada się na większą swobodę podczas podejmowania decyzji biznesowych.

Dostępny dla małych firm. Umożliwia im na wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności bez konsekwencji dla płynności finansowej.

 Większość faktur wystawianych przez firmy ma odroczony termin płatności. Są to z reguły okresy 30 - 60 dniowe. Mniejsze podmioty nie mogą pozwolić sobie na taki sposób fakturowania, ponieważ ma to wpływ na ich płynność finansową. W konsekwencji szanse na zaistnienie na rynku konkurencyjnym, w otoczeniu dużych podmiotów, jest minimalne. Faktoring umożliwia zaoferowanie odroczonych terminów płatności, ponieważ można nim sfinansować faktury wkrótce po ich wystawieniu.

Pomaga ustalić wiarygodność/zdolność kredytową kontrahentów.

 Jednym z głównych wyzwań związanych z oferowaniem odroczonych terminów płatności jest próba ustalenia wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów. Większość faktorów jako dodatkową usługę oferuje przeglądy wiarygodności/zdolności kredytowej kontrahentów.

Jest stosunkowo łatwy do zdobycia.

 Faktoring faktur jest łatwiejszym sposobem finansowania, niż większość innych rozwiązań. Podstawowym wymogiem jest zdolność do wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności, które są płatne przez kontrahentów posiadających zdolność kredytową. Oprócz tego faktorant musi być wolny od zastawów, obciążeń i problemów prawnych.

Limit może się zwiększać w miarę potrzeb.

 Limity są powiązane z saldem faktury. W związku z tym mogą łatwo wzrosnąć, o ile rosną wartości faktury, a zdolność kredytowa kontrahentów faktoranta pozostaje dobra. Dzięki temu ​​faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla firm doświadczających agresywnego etapu wzrostu i potrzebujących finansowania.

Może to być rozwiązanie krótkoterminowe.

 Faktoring można wykorzystać jako rozwiązanie krótkoterminowe, jeśli prognozowane są tymczasowe problemy z przepływami pieniężnymi. Większość firm faktoringowych chętnie opracuje sześciomiesięczne plany, który pomagają rozwiązać problemy z przepływami pieniężnymi.

Wykorzystuje faktury jako zabezpieczenie.

 Większość konwencjonalnych rozwiązań, takich jak linie kredytowe i pożyczki wymaga znacznych aktywów, jako zabezpieczenia. Aktywa te mogą obejmować nieruchomości, zapasy, wyposażenie itp. Faktoring jest inny. Wymaga tylko faktur (należności), jako zabezpieczenia.

Nie wymaga rezygnacji z kapitału.

 Istotą faktoringu jest to, że nie wymaga rezygnacji z kapitału własnego. To ważna zaleta dla faktoranta, ponieważ rezygnacja z kapitału własnego, powoduje rezygnację nie tylko z części własnej firmy, ale także z części kontroli nad nią. Ponadto, sprzedaż kapitału w trudnej sytuacji finansowej nie sprzyja uzyskaniu korzystnej ceny dla sprzedającego. W przypadku faktoringu, relacja opiera się wyłącznie na czasie. i wygasa wraz zakończeniem umowy. Faktorant nigdy nie musisz rezygnować z kapitału w zamian za finansowanie.

Może być wykorzystany przez małe firmy.

 Zaletą faktoringu jest również to, że mogą korzystać z niego małe firmy. Próba uzyskania pożyczki, lub linii kredytowej dla tych firm, jest prawie niemożliwa. Wielu kredytodawców opiera swoje decyzje na podstawie historii finansowej potencjalnego kredytobiorcy.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany finansowaniem swojego biznesu, chcesz zostać akcjonariuszem, lub chcesz zadać inne ważne pytanie - skontaktuj się z nami.