Prawdziwy koszt faktoringu.

 Faktor wypłaca faktorantowi od 80% do 100% wartości faktury w pierwszej transzy, zaraz po jej wystawieniu po uprzednim odjęciu swojej prowizji. Reszta należności, pomniejszona o opłatę na rzecz faktora, przekazywana jest faktorantowi po otrzymaniu przez faktora zapłaty od dłużnika.

 Błędem jakim popełniają potencjalni klienci umowy faktoringowej, jest skupienie się jedynie na samej prowizji, z jednoczesnym pominięciem całkowitego kosztu usługi.

 Jednak stawka oprocentowania jest zwykle ustalana na podstawie całkowitej wartości faktury, a nie tylko pierwszej transzy.

 Zazwyczaj koszt faktoringu jest wyższy, gdy zaliczka jest niższa a termin płatności dłuższy. 

 Usługa faktoringu jest ustalana indywidualnie, dlatego jej ostateczne koszty mogą się różnić – wszystko zależny między innymi od liczby finansowanych faktur, ich wielkości, ryzyka ponoszonego przez faktora czy jakości wierzytelności. Na koszty faktoringu składają się następujące zmienne:

  • odsetki,
  • prowizja przygotowawcza – od 0,1–3 proc. kwoty przyznanego limitu zadłużenia,
  • prowizja administracyjna,
  • prowizja del credere, czyli prowizja za przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności – 0,1–1,5 proc. wartości nabytych wierzytelności,
  • marża z tytułu usług dodatkowych – 0,3–4 procent.

 Firma faktoringowa może pobierać jedynie tylko dwie opłaty – odsetki i prowizję. Nie oznacza to jednak, że jej usługi będą tańsze. Po prostu koszty będą rozłożone inaczej. W takim przypadku na prowizję będą się składały: koszty prowizji przygotowawczej, administracyjnej, del credere oraz marża za usługi dodatkowe.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany finansowaniem swojego biznesu, chcesz zostać akcjonariuszem, lub chcesz zadać inne ważne pytanie - skontaktuj się z nami.